5 Tips Untuk Anda Menjadi Remaja Islam Yang Berjaya


Remaja muslim adalah golongan pewaris dan pelapis yang dapat memimpin masa hadapan ummah. Golongan remaja Seragam Sekolah  yang berjaya adalah pemimpin yang terbaik dapat menerajui kejayaan sesebuah negara.
Jika rosak golongan remaja, maka pincanglah kepimpinan negara kelak. Terdapat berasal dari satu} ciri golongan remaja yang berjaya, antaranya;
#1 – Mendekati Al-Quran
Al-Quran adalah kitab yang terlalu relevan sepanjang zaman, serupa tersedia zaman dahulu sehinggalah terhadap zaman mendatang. Dengan itu sesiapa yang mendekatkan dirinya bersama al-Quran maka tergolonglah dalam kalangan yang maju dan berjaya.
Manakala sesiapa yang jauh daripada al-Quran maka mereka dalam kalangan yang tertinggal daripada kemajuan. Firman Allah s.w.t;
“Katakanlah, ‘Hai manusia, sebetulnya udah singgah kepadamu kebenaran (al-Quran) dari Tuhanmu, dikarenakan itu barangsiapa yang mendapat petunjuk, maka sebetulnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sebetulnya kesesatannya itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu.”Surah Yunus:108
Al-Quran menambahkan anjuran yang terlalu bersesuaian bersama tiap tiap peringkat umur. Termasuklah kepada para pemuda yang memakai Seragam SMA idamkan memajukan diri mereka. Mendekatkan diri bersama al-Quran adalah bersama rajin membaca, menghafal serta mengamalkan tiap tiap isikan kandungannya.
#2 – Menutup Aurat Dengan Sempurna
Hal ini sanggup dilihat bersama perbezaan orang-orang zaman dahulu waktu yang tidak manfaatkan busana yang lengkap, namun zaman yang kian berubah yang merubah adab yang memunculkan rasa malu dan menutupi tubuh.
Dengan itu, sekiranya seseorang remaja menutup aurat ini berarti mereka mencukupi beberapa ciri remaja Islam yang berjaya. Ini juga seirama bersama tuntutan Islam yang mewajibkan umatnya untuk menutup aurat berlandaskan syariat.
#3 – Berilmu Dan Berwawasan
Berilmu itu bukan sahaja memilik ilmu yang tinggi dalam bidang keagamaan. Hal ini kerana Islam sendiri adalah agama yang universal dan menyeluruh yang ilmunya bukan sahaja membicarakan al-Quran dan hadis semata-mata, namun pemuda Islam yang berjaya juga sanggup menguasai ilmu-ilmu ilmu lain.
Sesungguhnya ilmu Allah adalah terlalu tidak terbatas untuk diselami.
#4 – Bersedia Memimpin Dan Dipimpin
Setiap manusia yang diciptakan Allah s.w.t adalah khalifah atau pemimpin, iaitu sekurangnya-kurangnya pemimpin kepada diri sendiri. Hal ini juga termasuklah pemimpin kepada keluarga, kumpulan, masyarakat dan negara.
Lalu, pemuda Islam yang berjaya mestilah bersedia menyahut cabaran untuk memimpin mahupun dipimpin maksudnya tidak menampik amanah dan tugas jikalau dilantik sebagai pemimpin dan jikalau menjadi ahli pula haruslah setia dan bertanggungjawab.
#5 – Berpendirian Teguh
Pemuda Islam yang berjaya dan maju adalah golongan yang terlalu tegas dalam memegang pendirian sendiri. Mereka juga tidak mudah dipermainkan dan membawa motivasi yang tidak longgar.
Golongan ini juga terlalu istiqamah dan berusaha mengekalkan sikap baik itu. Hal ini termasuklah tidak malu dalam tunjukkan keislamannya bersama menjaga ibadah dan akhlak Islam.
Kesimpulannya, golongan muda adalah tunggak masa depan sesebuah negara, apalagi dapat pemimpin terhadap masa dapat datang. Oleh itu, remaja yang sentiasa dekat bersama Allah s.w.t udah tentulah remaja yang layak memimpin dan sanggup mendorong orang lain untuk sama-sama berjaya kelak.
Jadi golongan remaja masa kini mesti diingatkan dan didorong untuk tidak melengahkan masa muda bersama perihal yang dapat merosakkan diri mereka. Bahkan berbarengan edukatif golongan ini sehingga menjadi anak muda yang berwawasan dan mengimpikan kejayaan yang hebat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *